Nieuwsbrief juni 2019

 

  


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Elvira Gros gestart als Chief Finance Risk Officer / Bestuurslid BKR
Sinds 1 juni is Elvira Gros werkzaam als CFRO (Chief Finance Risk Officer) bij BKR. Samen met Peter van den Bosch (bestuursvoorzitter) zal zij het bestuur vormen van Stichting BKR.
Lees verder

Gratis Kredietinzage consument nu digitaal  
Vanaf mei 2018 is de kredietinzage gratis voor consumenten op te vragen. Sinds kort zijn er verbeteringen aangebracht en is de gratis kredietinzage digitaal aan te vragen. Ook wordt inzage gegeven in een mogelijke registratie in de externe registers.
Meer informatie

BKR verbetert de registratie van zakelijke kredieten
BKR heeft in samenspraak met onder andere de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) verbeteringen aangebracht in de registratie van zakelijke kredieten. Door drie nieuwe overeenkomstsoorten toe te voegen wordt een beter onderscheid gemaakt tussen privé en zakelijke kredieten.
Lees verder

BKR bouwt nieuw CKI
BKR werkt aan de vernieuwing van het Centrale Krediet Informatiesysteem (CKI). Hiermee komt een einde aan het huidige mainframesysteem dat de afgelopen jaren BKR in staat stelde de dienstverlening op een veilige en betrouwbare wijze uit te voeren.
Lees meer

Betalingsachterstand op hypotheek blijft dalen
Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek blijft dalen. Op 1 april 2019 hadden ruim 73.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek.
Lees hier het volledige bericht

Nieuwe EVA/SFH Toetsservice
Vanaf 1 juni kunnen deelnemers van EVA/SFH (fraudepreventiesystemen om na te gaan of een krediet- of hypotheekaanvrager een frauderisico vormt) overstappen naar de nieuwe EVA/SFH Toetsservice. Hiermee krijgen ze toegang tot BKR buiten het BKRNet om via internet.

Uitspraak niet ontvangen vooraankondiging
De rechter heeft onlangs bevestigd dat een consument zich niet op – een niet ontvangen vooraankondiging – kan beroepen als hij een verzoek om verwijdering van gegevens in het CKI doet.
Uitspraak gerechtshof

De gemeente Bronckhorst over vroegsignalering schulden
Inmiddels zijn veel grote gemeenten aangesloten op Vindplaats van Schulden, waaronder Rotterdam, Nijmegen, Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden. Ook de gemeente Bronckhorst werkt sinds mei 2018 samen met Stichting BKR om in een vroegtijdig stadium schulden binnen haar gemeente te signaleren.
Lees hier hun ervaringen