Verbetering informatiewaarde CKI

 

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, maar ook via deze weg informeren we u graag nog eens over de CKI-aanpassingen die op stapel staan de komende periode. Allemaal met het doel om beter aan te sluiten bij de geldende wet- en regelgeving. Met als grote voordeel dat de informatiewaarde van CKI voor u na doorvoering van de verschillende aanpassingen enorm toeneemt.

We zetten hier nog even kort op een rij wat er precies gaat veranderen. De gedetailleerde informatie omtrent de CKI-wijzigingen mailen we regelmatig naar de hoofdcontactpersoon van alle bij CKI aangesloten organisaties.

Nieuwe codering: Operational Autolease
Ook consumenten lijken de voordelen van autolease te hebben ontdekt. Er is dan ook een duidelijke toename van het aantal (private) operational autoleasecontracten in CKI. Uiteraard mede als gevolg van de introductie van het Keurmerk Private Lease van de VNA waarbij private leaseaanbieders hun leasecontracten in CKI registreren.

Op dit moment worden alle operationele- en financiële leasecontracten generiek geregistreerd onder de contractsoort voor aflopende kredieten (AK). Een eigen contractsoortcode voor operational autolease, met bijbehorende specifieke kenmerken, verbetert de informatiewaarde van CKI. En dat is precies wat er per 1 juli 2016 gaat komen. De aparte codering Operational Autolease (OA) biedt u beter inzicht in de aard van de financiële verplichting van de betrokken consument. Bovendien kan een consument, bij registratie onder OA in plaats van AK, bij een inzage beter zijn verschillende betalingsverplichtingen herleiden.

Aanpassing registratiegrenzen
Deze tweede aanpassing is met ingang van 1 december 2016 van kracht. En vooral noodzakelijk om de bestaande registratiegrenzen in lijn te brengen met de actuele wet- en regelgeving. Wat gaat er veranderen? Kortgezegd worden vanaf deze datum alle kredietcontracten met een hoofdsom of limiet groter dan € 250 en een looptijd langer dan 1 maand in CKI geregistreerd. Bovendien geldt er dan geen bovengrens meer voor hoofdsommen en limieten die in CKI worden geregistreerd.

Voor in CKI-toetsende organisaties én consumenten zijn al deze contracten vanaf 1 december 2016 zichtbaar op de toetsuitslagen en de eigen inzages.

Wijzigingen per 1 januari 2017
Begin volgend jaar staan wederom twee veranderingen op het programma. Beiden hebben te maken met hypotheken. Ten eerste wordt de achterstandsmelding op hypotheken m.i.v. 1 januari 2017 verkort van 120 dagen naar drie maanden.
Bovendien introduceren we op deze datum een aparte code voor het registreren van restschulden. Restschulden op hypotheken gaan geregistreerd worden onder RH (restschuld hypotheek) of RN (restschuld NHG hypotheek).

De verschillende aanpassingen  vergen veel inspanningen van onze zakelijke klanten. Daarvan zijn wij ons zeer wel bewust. Graag ondersteunen wij u waar dat in ons vermogen ligt. Wilt u meer weten over de beschreven wijzigingen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum Zakelijk of overleg met uw Accountmanager van BKR.

Dit artikel is een samenvatting. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De officiële en volledige informatie rondom de CKI-aanpassingen staat in de e-mailberichten aan de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

 

Naar het volgende artikel