Registratie van studieschulden

Studeren kost veel geld. De gemiddelde studieschuld bedraagt in 2014 ongeveer € 15.000,-. Het CBS berekende dat daar met de invoering van het nieuwe leenstelsel minimaal € 6.000,- per student bij gaat komen. BKR heeft minister Bussemaker op 8 april 2014 wederom een brief gestuurd om haar te bewegen informatie over studieschulden in de toekomst te gaan delen.

Studieschuldenberg groeit gigantisch
Studieschulden vormen met hypotheken en consumptief krediet de top-3 van de grootste financiële verplichtingen in Nederland. De totale omvang van de studieschuldenberg is momenteel 12 miljard euro. Met de invoering van het nieuwe leenstelsel gaat de studieschuldenberg binnen enkele jaren naar onze verwachting verdubbelen.

Studielening is ook een schuld
Een studielening is vaak noodzakelijk om aan de toekomst te werken. Maar een studielening is ook een last die later terugbetaald moet worden. Daarom vinden wij dat deze last bij BKR geregistreerd moet worden zodat kredietverstrekkers een juiste afweging kunnen maken voor het aangaan van additionele leningen.

Bijna 40% studieschulden niet meegewogen bij hypotheekaanvraag
Het is een illusie te denken dat een studieschuld altijd wordt meegenomen bij een hypotheek- of kredietaanvraag. Recent onderzoek toont aan dat liefst 39% de studieschuld niet heeft opgegeven bij de aanvraag van een hypotheek. 

Alom draagvlak voor registratie
In veel landen is het delen van informatie over studieschulden met partijen die daar een gerechtvaardigd belang bij hebben al een feit. Nederland loopt achter bij landen als Amerika, Duitsland, Engeland en de meeste Scandinavische landen. Bedrijfsleven en publieke organisaties zijn voorstanders van het delen van informatie over studieleningen. Liefst 85% is zelfs uitgesproken voorstander van informatieverstrekking over studieleningen aan kredietverstrekkers.

Lees ook onze brief aan minister Bussemaker.

Naar het volgende artikel