Positieve registratie van hypotheken

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR is de huidige wijze van registreren van hypothecair krediet negatief. Dit houdt in dat de registratie plaatsvindt op het moment dat er een achterstand situatie is ontstaan.

Wens uit het veld
Uit onderzoek is gebleken dat een overgrote meerderheid van onze zakelijke klanten en toezichthouders voorstander is van positieve hypotheekregistratie. Samen met vertegenwoordigers van de NVB en de VFN gaan wij dit verder uitwerken. Daarna zal er met een afvaardiging van onze zakelijke klanten een werkgroep worden geformeerd, die een advies zal uitbrengen aan BKR. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot het verder voorkomen van overkreditering van consumenten en het beperken van financiële risico’s bij onze zakelijke klanten.

Restschuldproblematiek
Positieve registratie draagt bij aan verantwoorde kredietverlening aan consumenten Hypothecair krediet is ook krediet, ook al staat daar een bezit in de vorm van een eigen woning tegenover. Bij een steeds verder groeiende groep huishoudens (ruim 1,4 miljoen begin 2013) in Nederland overstijgt de hypotheekschuld de waarde van de eigen woning. Zij hebben daardoor eigenlijk een consumptief krediet dat momenteel niet zichtbaar is in het stelsel van kredietregistratie.

Meer inzicht, minder risico
Positieve registratie beperkt risico’s voor kredietverstrekkers Positieve hypotheekregistratie vergroot het inzicht in verplichtingen van consumenten zodat kredietverstrekkers nog beter kunnen vaststellen of een nieuw te verstrekken krediet verantwoord kan worden verleend. Daarmee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht richting consumenten en worden tegelijkertijd de financiële risico’s van kredietverstrekkers beperkt.

Faciliteert Preventief Beheer
Bij positieve registratie kan de hypotheekverstrekker ook informatie ontvangen over statuswijzigingen van consumenten bij andere kredietverstrekkers. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de markt waar vroegsignalering en preventief beheer ‘hot topics’ zijn en hypotheekverstrekkers hun portefeuille voortdurend en nauwgezet in de gaten willen houden om risicovolle klanten te identificeren en proactief te benaderen.

Naar het volgende artikel