Nieuwe dienst: PEP

Vanaf 1 januari 2014 biedt BKR een nieuwe dienst aan: PEP. PEP staat voor Politically Exposed Persons. Dagelijks worden er nu al enkele duizenden PEP toetsingen uitgevoerd. Nu is dat nog alleen voor en door de Rabobank, maar binnenkort kunnen we ook andere zakelijke klanten aansluiten.

Ken uw klant
In Nederland hebben financiële dienstverleners sinds 2008 te maken met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). In het kader van deze wet moeten financiële dienstverleners bij het aangaan van nieuwe relaties en uitvoeren van transacties diverse inspanningen en checks uitvoeren in het kader van "ken uw klant" (KYC = Know your customer).

Verplicht cliëntonderzoek
Financiële instellingen hebben de verplichting om een uitgebreid cliëntenonderzoek uit te voeren als zij te maken hebben met een PEP. PEP’s zijn bijvoorbeeld:

  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden.
  • leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers en directies van centrale banken.
  • ambassadeurs, zaakgelastigden, hoge legerofficieren en leden van belangrijke overheidsorganen.
  • directe familieleden van PEP’s.

Geïnteresseerd?
In de eerste fase van deze nieuwe dienst kunnen alleen deelnemers die zijn aangesloten op EVA en/of SFH gebruikmaken van de PEP-toets. Zij sluiten bij BKR een separaat abonnement af voor PEP en betalen (aan BKR) een bepaalde prijs per PEP-toets. Net als bij EVA /SFH is dit een toets op basis van "hit/no-hit".

Bent u geïnteresseerd in onze PEP-dienst, neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum Zakelijk of uw Accountmanager.

Naar het volgende artikel