Concretisering verzendtermijn vooraankondiging

Op 1 juli 2014 treedt het vernieuwde Algemeen Reglement CKI in werking. Deze nieuwe versie van het reglement vindt u, sinds eind maart, op de zakelijke klantportal. Het reglement is tekstueel en qua vormgeving toegankelijker gemaakt. De inhoudelijke aanpassingen zijn beperkt, maar we attenderen u wel graag op een concretisering in het artikel over de vooraankondiging achterstandsmelding.

In het reglement tot 1 juli 2014 luidt de bepaling (art. 29 lid 3 AR):

De deelnemer is verplicht om de betrokkene, indien zich een achterstand dreigt voor te doen als aangegeven in artikel 25 lid 1 van dit reglement, tijdig en schriftelijk te waarschuwen dat verder uitstel van betalen zal leiden tot een achterstandsmelding bij de stichting. De deelnemer is gehouden om het tijdstip van deze vooraankondiging zodanig vast te stellen dat de betrokkene nog gelegenheid heeft zijn achterstand geheel in te lopen en daarmee de achterstandsmelding af te wenden.

Vanaf 1 juli 2014 luidt de bepaling (art. 22 lid 3 AR):

De zakelijke klant moet de consument, indien zich een achterstand dreigt voor te doen als bedoeld in artikel 11 lid 1 van te voren waarschuwen dat het niet betalen leidt tot het melden van een achterstand bij BKR. De zakelijke klant moet de consument hiervan maximaal 14 dagen en minimaal 5 dagen voor het moment dat de achterstand bij BKR gemeld moet worden, in kennis stellen. De zakelijke klant wijst de consument op de mogelijke consequenties van niet tijdige betaling.

Deze concretisering vloeit voort uit uitspraken van de Geschillencommissie BKR. Hoewel de kans groot is dat uw proces thans al aansluit bij deze nieuwe bepaling, vragen wij u voor de zekerheid de betreffende parameter in uw systeem te checken en zo nodig met een bijstelling binnen de gestelde bandbreedte te brengen.

Naar de inhoudsopgave