Vindplaats van Schulden – Proactief schulden aanpakken

Vindplaats van Schulden is een initiatief van Stichting BKR om op het vlak van vroegsignalering meer verbinding te creëren om mensen met problematische schulden sneller te helpen. Bij de pilot gemeentes zijn al mooie resultaten geboekt!


Voorkom probleemschulden in gemeentes

Het vroegtijdig signaleren van schulden voorkomt sociale problemen en bespaart de maatschappij veel kosten. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Meer en meer steken we daarom energie in het vroegtijdig onderkennen van mogelijke probleemsituaties.

Bij problematische schulden hebben we het niet over een keertje te laat betalen, maar over betalingsachterstanden die snel oplopen en bij meerdere partijen tegelijk. Hierbij is het van belang dat deze verschillende partijen waar de achterstanden ontstaan de krachten bundelen om het voorkomen van schuldenproblematiek een gemeenschappelijk doel te maken.

Vanuit de gedachte om de krachten te bundelen is Stichting BKR de Vindplaats van Schulden gestart. Door partijen zoals woningcorporaties, energiemaatschappijen, gemeentes en zorgverzekeraars bij elkaar te brengen kunnen mensen met problematische schulden sneller geholpen worden. Wijkteams en andere hulpverleners kunnen met deze informatie proactief hulp bieden aan gezinnen.

Van Pilot naar Product
Vindplaats van Schulden is met 5 gemeentes begonnen. Tijdens deze pilots kwam er veel handwerk bij kijken en kende het verwerken van data een langere doorlooptijd.

Tegenwoordig is Vindplaats van Schulden een veel meer geautomatiseerd proces tussen dataleveranciers (woningcorporaties, energiemaatschappijen etc.), Stichting BKR en de gemeentes. Door een maandelijkse aanlevering met gecombineerde gegevens kunnen gemeentes de hulpverlening een snelle opvolging geven. Bij deze gegevens is privacy een hoog goed en de gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld. Dit gebeurt conform de van toepassing zijnde wet en regelgeving in lijn met het Society Trusted Datamodel van Stichting BKR.

  • Stichting BKR is bewerker namens de gemeentes en ondersteunt/adviseert bij de opzet van de benodigde overeenkomsten.
  • Voor de gemeentes is een eigen beveiligd klantenportal bij Stichting BKR ingericht.

Een product dat goed staat, maar wat in samenwerking met de gemeentes steeds verder wordt ontwikkeld. Op naar een breed gedragen manier van vroegsignalering!

Wat levert het op?
Uit de pilots in onder andere Arnhem en Nijmegen blijkt dat vroegsignalering werkt. Het grootste deel van de mensen dat worden benaderd, waarderen de proactieve hulp op een moment dat zij zelf de schuld nog niet als een probleem ervaren. Meestal wordt dan tijdig een oplossing gevonden.

Benieuwd hoe deze twee pilot gemeentes de Vindplaats van Schulden ervaren en toepassen? Bekijk dan de ervaringen van de gemeente Arnhem of lees die van de gemeente Nijmegen.

Kijk voor meer informatie op www.vindplaatsvanschulden.nl

Naar het volgende artikel