Alle klantleveranciers één vast aanspreekpunt

Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie.
Of het nu de levering van ICT-diensten door externe partijen betreft (externe samenwerking) of de samenwerking tussen Business en de afdeling ICT (interne samenwerking), organisaties trekken steeds meer de conclusie dat het succes van de organisatie in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van de regie op deze samenwerking. Wij binnen Stichting BKR erkennen dit belang en bouwen graag aan een goede samenwerkingsrelatie met onze relaties.

Mogelijkheid tot uitbesteden
Een groot aantal van onze zakelijke klanten kiest ervoor om de software connectie die benodigd is voor onze dienst(en) zoals CKI, VIS, PEP, Sanctie en Insolventie producten uit te besteden. De softwarepartijen die hier zorg voor dragen worden bij Stichting BKR klantleveranciers genoemd. Het bouwen aan een goede en vertrouwde werkrelatie is hierin belangrijk, omdat het veelal om uitwisseling van persoonsinformatie gaat en we samenwerken aan een stabiele software omgeving. Transparantie tussen zowel de zakelijke klant, de klantleveranciers als Stichting BKR is daarom essentieel.

Aanstelling klantleveranciersmanager
Met dit doel heeft Stichting BKR sinds oktober 2016 een klantleveranciersmanager voor deze belangrijke ketenrelatie aangesteld, die primair verantwoordelijk is voor de relatie met deze klantleveranciers. De afgelopen maanden heeft de focus gelegen op de relatie, de uitwisseling en inzichtelijk maken van software aanpassingen en infrastructuur. Daarnaast zijn er ook initiatieven gestart om te onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken met betrekking tot productontwikkeling en productverbetering. In toekomstige nieuwsbrieven houden wij u als lezer op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Naar het volgende artikel