Stichting BKR zet de volgende stap op het gebied van fraudepreventie

Stichting BKR heeft een aantal producten waarmee bedrijven en publieke instellingen de geldigheid van identiteitsdocumenten kunnen controleren. Stichting BKR is continue bezig deze producten te verbeteren.

Stichting BKR zet de volgende stap met fraudepreventie producten
Fraudepreventie wordt steeds belangrijker. Stichting BKR heeft een aantal producten waarmee bedrijven en publieke instellingen snel de geldigheid van identiteitsdocumenten kunnen controleren. Met BKR VIS checkt u Nederlandse en buitenlandse identiteits- en reisdocumenten. Zo kunt u controleren of het document waarmee iemand zich identificeert geldig is. Ook BKR Online IDcontrole helpt u om frauduleuze handelingen te voorkomen en financiële risico’s te beperken.

Migratie BKR VIS
Stichting BKR is continue bezig om haar systemen en producten aan te laten sluiten op de hoogste kwaliteitseisen. Om hier aan te voldoen bereidt Stichting BKR een migratie voor waardoor de BKR VIS toetsingen niet langer meer door het mainframe maar via een Windows platform worden verwerkt. Deze migratie zal geen technische of functionele gevolgen hebben voor het gebruik van BKR VIS. Het doen van VIS toetsingen vindt op dezelfde vertrouwde manier plaats. Uiteraard zijn privacy en security hierbij goed gewaarborgd.

Goed nieuws want door deze migratie kunnen we BKR VIS verder door ontwikkelen! Zo wordt het mogelijk om naar een ISO-3 landecodetabel over te stappen, kunnen we de inData webservice uitbreiden en gaan we VIS monitoring verder ontwikkelen.

BKR Online IDcontrole wordt verder ontwikkeld
BKR Online IDcontrole is het product om identiteitsdocumenten te toetsen op juistheid èn geldigheid. Dit product wordt op dit moment verder doorontwikkeld. De huidige versie die al operationeel is, wordt met name verbeterd op het gebied van stabiliteit, infrastructuur en functionaliteit. Naar verwachting wordt deze release begin 2018 uitgerold.

In samenwerking met de huidige klanten worden er al geregeld verbeteringen doorgevoerd. Wij waarderen deze samenwerking met onze klanten enorm, omdat het ons helpt het product steeds verder te verbeteren.

What’s next?
Na de releases van BKR VIS en BKR Online IDcontrole gaan we onderzoeken of er in samenwerking met ReadID (het uitlezen van een chip van een Identiteitsdocument) een ID-Verificatie app ontwikkeld kan worden. Hiermee kunt u de echtheid, juistheid en geldigheid van een identiteitsdocumenten controleren!

Naar het volgende artikel