BKR Hypotheekbarometer oktober 2017

Betalingsproblemen hypotheek nemen tien kwartalen op rij af

Het aantal hypotheekbezitters dat problemen heeft met het betalen van de hypotheeklast, neemt verder af. Per 1 oktober 2017 stonden er 90.600 mensen met betalingsachterstanden op de hypotheek, geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR. Een halfjaar geleden waren dat er nog 105.000.

Voor het tiende achtereenvolgende kwartaal vindt een daling plaats. Het aantal kredietnemers met een probleem met de betaling van de hypotheek is nog ongeveer een derde hoger dan ruim vijf jaar geleden. De top van het aantal ‘probleemhypotheken’ was in juli 2015 (113.000). Om deze getallen in perspectief te plaatsen: in Nederland zijn er zo’n 3,5 miljoen hypotheken afgesloten voor koopwoningen. Het aantal betalingsachterstanden op hypotheken zegt overigens niets over het aantal woningen dat ‘onder water staat’. Hiervan is sprake als de hypotheekverplichting hoger is dan de waarde van de woning.

Gevolgen kabinetsplannen nog niet in te schatten
‘De gestage afname is positief, maar laat onverlet dat dit probleem voor individuele huizenbezitters zeer ingrijpend kan zijn’, aldus Peter van den Bosch, bestuurder van Stichting BKR: ‘De hypotheek is een van de grootste uitgavenposten voor de consument. Een langdurige achterstand wijst vaak op problematische schulden. Dit is een probleem dat niet alleen de laagste inkomens treft. Ook hogere en –middeninkomens kunnen door een veelheid aan redenen worden geconfronteerd met schulden die niet meer te managen zijn. Daar staat een belangrijke nuancering tegenover: de hypotheek-achterstanden in Nederland zijn laag; zowel afgezet tegen het de totale schuldenproblematiek als in internationaal perspectief”.

Het nieuwe kabinet heeft ingrijpende voorstellen voor aanpassingen aan de hypotheekmarkt. In hoeverre deze van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal probleemhypotheken is nog niet in te schatten.

Registreren en lenen
Voor consumenten die met een achterstand op hun hypotheek of andere kredieten geregistreerd staan, is het niet onmogelijk een nieuw krediet te verkrijgen, maar wel lastiger. Een kredietverstrekker zal in dergelijke gevallen om uitleg vragen. Registratie van betaalgedrag beschermt de consument tegen overkreditering en voorkomt maatschappelijke schade. Consumenten kunnen via hun ‘mijnBKR-omgeving’ exact volgen wat er geregistreerd staat en door wie zij getoetst zijn.

Naar het volgende artikel