Schulden kosten jaarlijks 11 miljard

Elke Nederlander betaalt bijna 700 euro!

Een huishouden met ernstige financiële problemen kost de samenleving al snel honderdduizend euro. Dat stelde het Nibud op 17 oktober jl. op basis van onderzoek. Kamerlid Carola Schouten stelde in kamervragen dat deze schulden de Nederlandse samenleving daarmee jaarlijks 11 miljard euro kosten. Een megabedrag dat neerkomt op bijna 700 euro per inwoner.

Geldproblemen en spanningen
De maatschappelijke kosten zitten volgens het Nibud in afschrijvingen, hulpverlening, ziektekosten, verloren arbeidsuren, uitkeringen en huisuitzettingen. "Bovendien voelen huishoudens met schulden zich buitengesloten uit de maatschappij en leiden de geldproblemen tot spanningen binnen gezin en samenleving", schrijft het instituut, dat dit jaar 35 jaar bestaat.

Vroegsignalering van schulden loont
In de vorige nieuwsbrief meldden we al de conclusie van staatssecretaris Klijnsma op basis van onderzoek door Panteia: elke geïnvesteerde euro in vroegsignalering van schulden wordt dubbel en dwars terugverdiend. Vroegsignalering houdt in dat door verantwoord gebruik te maken van relevante data betalingsachterstanden vroegtijdig zichtbaar worden. Daardoor kan er adequaat actie worden ondernomen en kunnen we voorkomen dat mensen naar grote(re) financiële problemen 'afglijden'. Dit levert een forse bijdrage aan het reduceren van de enorme maatschappelijke kosten. 

Vindplaats van schulden
BKR is groot voorstander van een preventieve aanpak. Daarom zetten wij op basis van het aan de Tweede Kamer gepresenteerde beleid stappen om te komen tot een Vindplaats van Schulden (VPS). VPS ondersteunt de initiatieven van gemeenten in het kader van vroegsignalering. Momenteel worden met diverse gemeenten, energiebedrijven, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars pilots voorbereid. Zo leveren we een steeds grotere bijdrage aan een preventieve aanpak.

Proof-of-the-pudding
Rotterdam is een van de gemeenten die wil samenwerken met BKR. Met een vindplaats van schulden worden - in een pilot in 3 wijken op Zuid - betalingsachterstanden uit de private sector gekoppeld. Op basis van deze combinatie van betalingsachterstanden kan de gemeente, via bureau Frontline, de huishoudens in de 'gevarenzone'  actief benaderen. Zo kan in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning worden geboden bij het aanpakken van de financiële problemen.

Naar het volgende artikel