Een nieuw jaar, nieuwe informatie

BKR Online Statistics

Zoals u wellicht in onze vorige nieuwsbrief gelezen heeft, is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestopt met het verzamelen en publiceren van marktinformatie op het gebied van consumentenkrediet. BKR onderkent het belang van deze markt- en benchmarkinformatie en heeft het initiatief genomen om deze beschikbaar te stellen. Na goed overleg met diverse brancheorganisaties en aangesloten deelnemers, gaat BKR maandelijkse statistieken leveren als oplossing voor de weggevallen CBS statistieken.

Markt- en benchmarkinformatie
BKR Online Statistics (BOS) meet aan de hand van de feitelijke registraties en mutaties in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) hoeveel nieuwe consumptieve kredieten er in Nederland zijn afgesloten. Tevens bevat BOS een totaalbeeld van de uitstaande kredieten, inclusief de achterstanden en andere bijzonderheden. Daarnaast geeft BOS aan individuele aangesloten organisaties inzicht in het eigen aandeel ten opzichte van de totale markt. Deze statistieken vormen de basis van BOS.

Wat kunt u zoal uit BOS halen?

  • nieuw afgesloten kredieten eigen aandeel en totale markt in aantallen en waarde;
  • uitstaande kredieten eigen aandeel en totale markt in aantallen en waarde;
  • verhouding tussen nieuw afgesloten kredieten en uitstaande kredieten eigen aandeel in relatie tot totale markt (= marktaandeel);
  • uitstaande kredieten met een betaalprobleem eigen aandeel en totale markt in aantallen.

Overige kenmerken
BOS wordt maandelijks via de klantportal beschikbaar gesteld en naar verwachting in januari 2015 voor de eerste keer geleverd. De informatie splitsen we uit naar periode, branche (w.o. banken, financieringsmaatschappijen, automotive, creditcard organisaties e.d.) en kredietsoort. De kosten voor BOS bedragen € 2.995,- per jaar. BOS is uitstekend te gebruiken voor uw management- en directierapportages, het volgen van uw marktaandeel en ter ondersteuning van uw marketing- en salesplanning.

Interesse?
Wanneer u vóór 1 maart 2015 aansluit op BOS, ontvangt u eenmalig een gratis historisch marktoverzicht waarin de cijfers en trends over de afgelopen 36 maanden zijn opgenomen. Hierdoor kunt u een verschillenanalyse uitvoeren tussen de cijfers van het CBS en BOS.

Direct aansluiten of meer weten? Neem dan contact op met uw Accountmanager of ons Klantcontactcentrum Zakelijk via servicedesk@bkr.nl of telefonisch: 088 – 150 26 00. U kunt zich ook direct abonneren door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen.

Naar inhoudsopgave