Aanpak identiteitsfraude

Samenwerking ORIBI en BKR

ORIBI id-solutions en BKR slaan de handen ineen om identiteitsfraude te voorkomen. Beide partijen hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit betekent dat de programmatuur van ORIBI gekoppeld wordt aan de toetsmogelijkheid in BKR VIS. Reisdocumenten kunnen door deze koppeling voortaan gecontroleerd worden op echtheid én geldigheid. Het partnership heeft als doel het voorkomen van frauduleuze handelingen en het beperken van de financiële risico’s daarvan voor een organisatie.

Controle op échtheid
Met de id-solutions van ORIBI zijn organisaties in staat om burgers, klanten, medewerkers of bezoekers op een efficiënte manier te controleren. De gegevens van het reisdocument worden uitgelezen en de echtheidskenmerken van het document worden gecheckt. Dit proces gebeurt volledig automatisch en binnen enkele seconden. De id-solutions kunnen alle paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, ongeacht het land van uitgifte, uitlezen en controleren op echtheid. Geknoei met dergelijke documenten wordt daarmee zichtbaar gemaakt.

Controle op geldigheid
BKR VIS biedt de mogelijkheid om het documentnummer ook te controleren op geldigheid. Als het document in de database van BKR VIS voorkomt, dan wordt er direct een melding gegeven. Dit betekent dat het document is gestolen, vermist of om een andere reden ongeldig is verklaard. Deze informatie is afkomstig van drie bronleveranciers: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en de Landelijke Eenheid Nationale Politie (LENP).

Geïnteresseerd?
Uw BKR Accountmanager vertelt u graag meer over deze unieke samenwerking. U kunt ook informatie inwinnen via de website van ORIBI.

Naar het volgende artikel