Interview Lindorf

Goed registreren is in het belang van kredietverstrekkers én consumenten

Rody Overwater, Manager Backoffice van Lindorff, vindt het niet meer dan logisch dat de creditmanagement-organisatie is aangesloten op het CKI van BKR: ‘Het is onze wettelijke plicht om kredietportefeuilles te registeren!’ Toch is Lindorff op dit moment één van de weinige Creditmanagement-organisaties die deelneemt. Lees wat de samenwerking Lindorff oplevert.

Waarom kiezen jullie voor BKR?
‘Eén van onze bedrijfsactiviteiten die de laatste jaren flink is toegenomen, is de aankoop van consumptief kredietportefeuilles van grote kredietverstrekkers. Na aankoop van een portefeuille zijn wij juridisch gezien de rechthebbende van de vorderingen die bij die portefeuille horen en nemen daarmee de kredietregistratieverplichtingen van de verkopende partij over.’

Loopt het soepel?
‘Het loopt goed. We zijn sinds eind 2012 deelnemer van BKR. In het begin verwerkten we de mutaties één voor één. Dat kostte veel tijd. Maar sinds januari 2016 hebben we de samenwerking met BKR geïntensiveerd. We hebben nu elf subdeelnemernummers en we maken gebruik van Logilink. Dat maakt dat het nog soepeler loopt.’

Kun je iets meer vertellen over Logilink?
‘Ad Willebrands raadde ons aan om Logilink te gebruiken. Dankzij dit systeem van Centric kunnen we mutaties vooraf in ons eigen systeem toetsen en hoeven we dossiers niet meer één voor één te toetsen. Dit nieuwe proces is veel efficiënter en zorgt voor minder afwijzingen vanuit BKR. Daarnaast heeft het een positieve invloed op onze werkdruk: waar we eerst met 3 fte het werk deden, hebben we nu nog maar 0,8 fte nodig.’

Hoe ervaar je de samenwerking met BKR?
‘Lindorff wil een kennispartner voor haar opdrachtgevers zijn, een partij die waarde toevoegt. Dit verwachten we ook van de organisaties waarmee wij samenwerken. BKR voldoet aan deze verwachting, we zijn echte business partners. Ad Willebrands, onze vaste contactpersoon bij BKR, kijkt en denkt mee met onze inrichting. Daarnaast geeft hij waardevolle tips en adviezen.

Ik ben ook heel tevreden over het contact met het Klant Contact Center van BKR. Zij hebben het afgelopen jaar een flinke professionalisering doorgemaakt, zijn servicegericht, denken mee en doen er alles aan om te helpen.’

Hoe zie jij de toekomst?
‘Lindorff is continu bezig met de ontwikkeling van haar diensten en het innoveren van haar oplossingen. De samenwerking met BKR is hier een voorbeeld van. Het verbaast ons dan ook dat nog niet alle creditmanagement-organisaties zijn aangesloten bij BKR. Goed registeren is immers onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, niet enkel voor onszelf maar juist ook in het belang van de kredietverstrekker én de consument.’

 

Naar het volgende artikel