Samen sterk

Datakwaliteit verbetert

Ons kredietregistratiestelsel is gebaseerd op wederkerigheid. Gezamenlijk blijven we werken aan de datakwaliteit. Wij hebben onze klanten gevraagd welke prioriteiten zij zien en BKR is daarmee aan de slag gegaan.

Prioriteiten
Datakwaliteit begint met juiste en complete gegevens. Hoe simpel kan het zijn. Dat geldt ook voor CKI. Vervuiling van een database begint immers al bij de (onjuiste) invoer van gegevens. Alles wat we hier af kunnen vangen is dus meegenomen. Daarnaast is het van groot belang om een zo hoog mogelijke uniciteit van data te realiseren. Aangezien BKR geen BSN kan gebruiken ligt ook hier een uitdaging.

Verbeteringen
De afgelopen periode zijn er een aantal acties uitgevoerd die voor aanzienlijke verbeteringen hebben gezorgd. Zo is het niet langer mogelijk om een kredietcontract te registreren op een onbekende naam en/of adres. Hiervoor hebben we een naamcontrole bij de B(asis)R(egistratie)P(ersonen) en een adrescontrole via de Cendris postcodetabel doorgevoerd.

Ook koppelen we nu de specifieke afkeurreden terug aan onze klanten. Hetgeen er voor zorgt dat foutief aangeleverde mutaties sneller hersteld kunnen worden. Een gevolg is dat onze klanten hier nu minder tijd aan kwijt zijn.

Een kredietnemer die meer dan één keer voorkomt in het CKI bemoeilijkt een correcte toetsuitslag en inzage. Ook hier is een vernieuwing doorgevoerd. Met BRP en een nieuwe matchingsmodule kunnen we het dubbel voorkomen aantonen en direct oplossen.

Samen sterk
Een optimaal functionerend CKI helpt overkreditering voorkomen. Zakelijke klanten van BKR hebben baat bij een efficient toets- en registratieproces. Wij hebben op basis van de klantwensen flink wat stappen kunnen zetten om de datakwaliteit verder op te schroeven. Wij gaan daarmee door en vertrouwen op de input en inzet van onze zakelijke klanten. Het verbeteren van de datakwaliteit blijft een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid. Samen sterk is wat ons betreft dan ook het juiste motto. 

Naar de inhoudsopgave