Klaar voor de wet meldplicht datalekken?

Verloren laptop of usb-stick is een risico
Met ingang van 1 januari 2016 is iedere organisatie wettelijk verplicht om datalekken te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Op het niet nakomen van deze verplichting staan hoge boetes. Ook uw organisatie moet dus op 1 januari 2016 klaar zijn voor deze meldplicht. De komende maanden informeren wij u wat deze meldplicht betekent voor uw organisatie en voor uw samenwerking met BKR.

De meldplicht
De wet houdt in dat een datalek (denk aan een hack, een verloren laptop, usb-stick, of mogelijk zelfs verkeerd geadresseerde post) gemeld moet worden bij het CBP. Dit als er - kort gezegd - sprake is van een schending van de privacy van betrokkenen. Daarnaast heeft u de verplichting om ook alle benadeelden te informeren over het voorval. Deze melding dient zo snel mogelijk na het ontdekken van het datalek plaats te vinden. Kortom, uw organisatie moet scherp zijn op het ontdekken van datalekken en juist weten te handelen als een dergelijke situatie zich voordoet.

Maatregelen BKR
BKR hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy en het voorkomen van datalekken. Op dit moment zijn wij druk bezig met de implementatie van de meldplicht datalekken in onze organisatie. Dit betekent niet alleen iets voor onze interne processen, maar wellicht ook voor de relatie met u. De komende maanden zullen wij indien nodig, aanpassingen doorvoeren in de Algemeen Reglementen en andere relevante documenten. Vanzelfsprekend informeren we u hier tijdig over.

Vragen en informatie
Heeft u vragen over de nieuwe wet of wilt u meer weten over de meldplicht datalekken? Neemt u dan contact op met ons Klantcontactcentrum Zakelijk 088-1502600.

Meer informatie over de nieuwe wet

Naar het volgende artikel