Informatie delen en samenwerking essentieel

Schuldenproblematiek neemt nog dagelijks toe

Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalings-achterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

Flinke impact crisis
De afgelopen jaren nam het aantal mensen dat in de financiƫle problemen kwam steeds toe. In 2013 was de stijging het grootst. In dat jaar kwamen er 31.435 mensen met een betalingsachterstand op geleend geld bij.

Veel informatie onzichtbaar
De betalingsachterstanden op leningen zijn slechts een klein deel van het maatschappelijke probleem. Er zijn immers nog veel meer betalingsachterstanden waar mensen mee kampen. Denk aan betalingsachterstanden bij de fiscus, huurachterstanden of die bij zorgverzekeraars. Deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk.

Samenwerking essentieel
Door meer informatie over schulden te delen en samen te werken kan de schuldenproblematiek effectief worden aangepakt. Op dit moment werkt BKR samen met een aantal gemeenten om hen via pilotprojecten te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. Doordat bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven data over betalingsachterstanden aanleveren kan BKR voor gemeenten een inschatting van de ernst van de individuele schuldenproblematiek maken.

Actieve aanpak
Met deze inschatting kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens die in de financiƫle problemen dreigen te geraken in een vroegtijdig stadium ondersteuning bieden.

Naar het volgende artikel