Productvernieuwing

Nieuw bij BKR: Insolventieregister en Schuldsaneringsinformatie
In de vorige nieuwsbrief meldden we onze nieuwe dienst, de PEP-toets, al. PEP staat voor Politically Exposed Persons. In het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) moeten financiële dienstverleners bij bestaande en nieuwe relaties diverse checks uitvoeren. Een daarvan is de PEP-toets. Vanaf dit najaar kunnen we - naast PEP - nog meer informatie met onze klanten delen.

Centraal Insolventieregister
Zo kan BKR binnenkort ook informatie uit het Centraal Insolventieregister (CIR) met haar klanten delen. Hierin staan gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens - gepubliceerd ná 1 januari 2005 - zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Op deze informatie kunt u vanaf dit najaar bij BKR toetsen.

Schuldsaneringsinformatie
Met het Bureau Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is overeengekomen dat BKR de informatie uit het Landelijke Register Schuldsanering (LRS) met haar zakelijke klanten mag delen. Hierdoor wordt een snelle raadpleging van door de rechtbank uitgesproken schuldsaneringen via BKR mogelijk. Ook deze informatie kunnen we dit najaar met onze zakelijke klanten delen.

Aansluiten?
Wilt u ook via BKR toetsen op informatie uit CIR of LRS? Of wilt u weten hoe dit werkt en hoe u kunt aansluiten? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum Zakelijk via servicedesk@bkr.nl, 088-1502600 of uw Accountmanager.

Naar volgende artikel