Inzicht in uw marktaandeel op brancheniveau

Marktinformatie consumentenkrediet
Vanwege bezuinigingen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) besloten om geen marktinformatie meer te verzamelen en te publiceren op het gebied van consumentenkrediet. BKR onderkent het belang van deze markt- en benchmarkinformatie en heeft het initiatief genomen om deze beschikbaar te stellen.

BKR Online Statistics (BOS)
Na goed overleg met diverse brancheorganisaties heeft BKR een voorstel uitgebracht voor de levering van maandelijkse statistieken als oplossing voor de weggevallen CBS statistieken. Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) is de bron voor deze statistieken. Aangezien alle kredietverstrekkers op de Nederlandse markt deelnemen aan dit positieve registratiesysteem, bevat het CKI betrouwbare informatie over de Nederlandse consumptieve kredietmarkt. BOS is dan ook een logische opvolger van de CBS statistieken.

Inzicht in eigen marktaandeel
BOS meet aan de hand van de feitelijke registraties en mutaties in het CKI hoeveel nieuwe consumptieve kredieten in Nederland zijn afgesloten. Tevens bevat BOS een totaalbeeld van de uitstaande kredieten, inclusief de achterstanden en andere bijzonderheden. Daarnaast geeft BOS aan individuele aangesloten organisaties inzicht in het eigen aandeel ten opzichte van de totale markt. Deze statistieken vormen de basis van BOS. Er wordt eveneens een verrijkingsstatistiek geleverd die bestaat uit een aantal gegevens die niet uit het CKI gehaald kunnen worden, maar via een enquête worden verzameld.

Basis- en verrijkingsstatistiek
Wat kunt u zoal uit BOS halen? De basisstatistiek (uit CKI), bestaat uit:

  • nieuw afgesloten kredieten eigen aandeel en totale markt in aantallen en waarde;
  • uitstaande kredieten eigen aandeel en totale markt in aantallen en waarde;
  • verhouding tussen nieuw afgesloten kredieten en uitstaande kredieten eigen aandeel in relatie tot totale markt (= marktaandeel);
  • uitstaande kredieten met een betaalprobleem eigen aandeel en totale markt in aantallen.

 Via een enquête zal bovendien een verrijkingsstatistiek worden toegevoegd met:

  • percentage roodstand op betaalrekeningen in aantallen en waarde;
  • percentage debetsaldo versus kredietlimiet in waarde;
  • percentage aflopende kredieten t.b.v. zakelijke doeleinden in aantallen en waarde;
  • percentage aflopende kredieten > € 175.000 in aantallen en waarde;
  • percentage doorlopende kredieten > € 100.000 in aantallen en waarde.

Overige kenmerken
BOS wordt maandelijks via de klantportal beschikbaar gesteld. De informatie splitsen we uit naar periode, branche (w.o. banken, financieringsmaatschappijen, automotive, creditcard organisaties e.d.) en kredietsoort. De kosten voor BOS bedragen € 2.995,- per jaar.

Interesse?
BOS zal, naar verwachting, vanaf oktober 2014 beschikbaar zijn. Wanneer u vóór 31 december 2014 aansluit op BOS, ontvangt u eenmalig een gratis historisch marktoverzicht waarin de cijfers en trends over de afgelopen 36 maanden zijn opgenomen. Nieuwsgierig geworden of wilt u zich meteen inschrijven voor BOS? Neem dan contact op met uw Accountmanager of ons Klantcontactcentrum Zakelijk via servicedesk@bkr.nl of telefonisch: 088 – 1502600.

Naar volgende artikel