Het kan altijd beter!

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek
Jaarlijks laat BKR via marktonderzoekbureau Integron een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder zakelijke klanten uitvoeren. Eenvoudigweg omdat we onze klanten beter van dienst willen zijn en ons elk jaar willen verbeteren. Van ‘achter over leunen’ kan geen sprake zijn. De laatste meting dateert van juni 2014 en we nemen u graag kort mee door de resultaten.

Stabiel in de tijd
Al jaren scoort BKR goed op klanttevredenheid. Gemiddeld geven klanten BKR een 7,8. Dit is nagenoeg gelijk aan de score in 2013. Een mooie score, maar voor ons absoluut geen reden om onderuit te gaan zitten. Er is ook nog veel te doen!

Menskant is een sterk punt
Klanten zijn erg tevreden over de menskant van BKR. De accountmanagers en het Klantcontactcentrum Zakelijk presteren goed volgens onze klanten. De accountmanagers bieden een duidelijke toegevoegde waarde. Hun oplossingsgerichtheid en het meedenken worden gewaardeerd.

Ruimte voor aanvullende producten
Klanten vinden het cruciaal dat BKR helpt bij het beperken van betalingsrisico’s en overkreditering. Ook vinden zij het belangrijk dat BKR helpt bij de afweging om verantwoord een krediet te verstrekken. Datakwaliteit is hierbij een belangrijk issue dat continu onze volle aandacht heeft. Daarnaast kunnen bepaalde klantgroepen geholpen worden met aanvullende producten. Hiermee zijn we inmiddels hard aan de slag gegaan. Lees ook de overige artikelen in deze nieuwsbrief.

Toetsen kan nog beter
Toetsen is voor al onze klantgroepen een belangrijk proces. Net als in voorgaande jaren ligt hier een uitdaging om verder te optimaliseren. Concreet zien klanten verbetermogelijkheden in de stabiliteit van het systeem en de begrijpelijkheid van de toetsuitslag.

Klachtafhandeling
Een onderwerp dat al langer onze aandacht heeft is de behandeling van klachten. Klanten geven - logisch - aan dit erg belangrijk te vinden. Zij hebben terecht hoge verwachtingen voor wat betreft de kwaliteit van de klachtafhandeling en de tussentijdse communicatie omtrent de klachtafhandeling. Op dit punt moeten en willen we nog verder verbeteren.

Klanten met specifieke vragen over het uitgevoerde KTO kunnen contact opnemen met hun Accountmanager.

Naar volgende artikel