Uitspraak niet ontvangen vooraankondiging

De rechter heeft onlangs bevestigd dat een consument zich niet op – een niet ontvangen vooraankondiging – kan beroepen als hij  een verzoek om verwijdering van gegevens in het CKI doet.

In een uitspraak van 11 april 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden haar eerdere beslissing in haar uitspraak van 31 mei 2016 bevestigd.

Als een consument beweert dat hij geen vooraankondiging van een achterstandsmelding heeft ontvangen van een CKI deelnemer, dan is het in lijn met het Algemeen Reglement CKI voldoende dat de deelnemer meldt dat hij in zijn standaard proces wel degelijk die vooraankondiging heeft verzonden. Het Algemeen Reglement CKI kent geen sanctie voor het geval dat de consument de vooraankondiging niet heeft bereikt. De rechter weigerde daarom het verzoek tot verwijdering uit de CKI registratie. Het Hof vond evenals de Rechtbank Midden Nederland dat de consument niet in zijn belang was geschaad.

BKR zal deze uitspraak ook delen met de Geschillencommissie BKR.

Lees hier de volledige uitspraak.Naar het volgende artikel