Gratis Kredietinzage consument nu digitaal

Op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de gratis inzage in het kredietoverzicht nu (via IDIN) digitaal aan te vragen zonder beperkingen van het aantal inzagen in een bepaalde periode. De AP is van mening dat BKR aan consumenten ook inzage moet verlenen bij een mogelijke registratie in externe registers, zoals het register Political Exposed Persons en het ‘sanctieregister’. Hiervoor heeft BKR nog wat extra tijd nodig. Op dit moment werkt BKR aan de mogelijke oplossingen om dit digitaal te ontsluiten.

BKR bracht dit nieuws naar buiten via een persbericht waarin zij tevens een oproep aan de overheid deed voor het gebruik van BSN en DiGiD. Dat zou de consumenteninzage pas echt veilig en efficiënt maken!

Het aantal inzagen door consumenten gaf in de eerste na dagen na invoering en publiciteit een forse piek te zien. Op het ogenblik zijn de aantallen nog licht boven het normale niveau. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum Zakelijk (KCCZ) op telefoonnummer 088 1502600. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw accountmanager.


Naar het volgende artikel