Stichting BKR pleit voor registratie studieschuld

Als je een huis wilt kopen en je hebt een studieschuld, dan ben je wettelijk verplicht dit te melden bij je hypotheekaanvraag. Maar de overheid laat de studieschuld buiten de BKR-registratie. Werkt de overheid hiermee fraude in de hand? Algemeen Directeur van Stichting BKR Peter van den Bosch reageerde hierop in VPRO’s podcast Trees.


Overheid oproepen tot BKR-registratie
Uit een enquête van BKR uit 2013 blijkt dat 39% van de hypotheekaanvragers verzwijgt dat ze een studieschuld hebben omdat ze bang zijn dat ze geen hypotheek kunnen krijgen of minder kunnen lenen. Onverantwoord vindt Peter van den Bosch. Hij pleit samen met hypotheekadviseurs, de Vereniging Eigen Huis en het Nibud voor openheid van zaken. Zij roepen de overheid op om de studieschuld bij BKR te registreren. Maar de overheid verzaakt hierin. Zij zien de studielening niet als krediet waardoor iemand in de financiële problemen kan komen vanwege de sociale terugbetaalvoorwaarden en laat daarom de studieschuld buiten de BKR-registratie.

Risico op overkreditering
“Uit onderzoek blijkt dat veel mensen hun studieschuld bewust verzwijgen bij de aanvraag van een hypotheek en komen daardoor in een situatie van overkreditering. Ze hebben niet genoeg geld om én aan de hypotheekverplichting te voldoen én de studieschuld af te betalen. En als ze dan serieus in de financiële problemen komen kunnen ze niet bij de overheid aankloppen, want ze hebben hun studieschuld verzwegen en dan vervalt het recht op financiële overheidssteun”, zegt Peter van den Bosch in Trees.

Onvoldoende controle
De overheid verplicht niet alleen de hypotheekaanvrager melding te doen van een eventuele studieschuld, maar eist ook dat de hypotheekadviseur hier actief naar vraagt. Maar onderzoek (2016) wijst uit dat 1 op de 3 adviseurs dit helemaal niet doet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de taak deze groep te controleren en is bevoegd bestuurlijke boetes uit te delen. Maar hoe er door de AFM gecontroleerd wordt en om hoeveel boetes het gaat is onduidelijk.

Met BKR-registratie het financieel welzijn bevorderen
Als we het financieel welzijn in Nederland willen bevorderen – en daar staat Stichting BKR voor – dan is het opnemen van de studieschuld in de BKR-registratie belangrijk. Alleen op die manier krijgt een hypotheekadviseur volledig inzicht in de inkomsten en de lasten van de aanvrager en kan een verantwoorde hypotheek worden afgegeven. Want ja, ook met een studieschuld is het mogelijk om een hypotheek te krijgen.

Naar het volgende artikel