Ook gemeente Tiel sluit zich aan bij Vindplaats van Schulden

Proactief inwoners met problematische betalingsachterstanden opsporen en helpen. Dat is het doel van Vindplaats van Schulden (VPS), een initiatief van Stichting BKR. Steeds meer gemeenten maken gebruik van VPS. Nu ook de gemeente Tiel zich heeft aangesloten staat de teller op acht.

Krachten bundelen
Bij problematische schulden hebben we het niet over een keertje te laat betalen, maar over betalingsachterstanden die snel oplopen bij verschillende partijen tegelijk. Het is van belang dat deze schuldeisers en gemeenten hun krachten bundelen om proactief de schuldenproblematiek aan te pakken. Vanuit deze gedachte is Stichting BKR de Vindplaats van Schulden gestart. VPS helpt gemeenten en andere partijen als woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en de gemeentelijke belastingdienst met het in kaart brengen van gezinnen met een problematische betalingsachterstand.

Vroegtijdig signaleren voorkomt diepere problemen
Gemeenten leggen huisbezoeken af bij deze gezinnen met als doel hen te helpen hun schulden af te lossen. Zo kan deze groep vroegtijdig geholpen worden en kan voorkomen worden dat zij in de diepere problemen terecht komen. Dit vroegtijdig signaleren van schulden voorkomt sociale problemen en bespaart de maatschappij veel kosten.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid
Omdat de schuldhulpverlening een gemeentelijke verantwoordelijkheid is en blijft, sluiten steeds meer gemeenten zich aan bij VPS. Onlangs is de gemeente Tiel gestart met het initiatief. Samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en de regionale belastingdienst brengt VPS de huishoudens met betalingsproblemen in kaart. Volgens berekeningen zijn er in Tiel circa 3500 huishoudens met risicovolle of problematische schulden.

Taboeonderwerp
Wethouder Henk Driessen van de Gemeente Tiel: “Het hebben van schulden is nu nog vaak een taboeonderwerp. Mensen met schulden durven vaak niet aan de bel te trekken. En dan is het al te laat. Op dit moment is het zelfs zo dat circa 80% van de huishoudens met problematische schulden geen gebruik maakt van formele schuldhulpverlening. En op het moment dat ze wel contact opnemen is de schuld vaak al zo hoog opgelopen dat een oplossing niet eenvoudig is. Vindplaats van Schulden helpt ons het schuldenprobleem eerder in de kiem te smoren.”

Streven naar landelijke dekking
Op dit moment nemen naast Tiel ook de gemeente Nijmegen, Den Bosch, Arnhem, Rotterdam, Zwolle, Leeuwarden en Almere actief deel aan VPS. Vroegsignalering staat bij steeds meer gemeenten hoog op de agenda. Zodoende zijn er op dit moment gesprekken met o.a. de gemeente Ede, Maastricht, Den Haag, Bronckhorst, Geldrop, Mierlo en Zoetermeer. Stichting BKR streeft uiteindelijk naar het uitgroeien tot een landelijk dekkend platform waarbij potentieel 380 gemeenten zich bij aan zullen sluiten.

Privacy
De gegevens die gebruikt worden zijn uiteraard uiterst privacygevoelig. Daarom zijn er een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo wordt er tussen gemeenten en leveranciers een convenant gesloten over de levering van de benodigde gegevens en tussen Stichting BKR en de deelnemende gemeenten wordt een bewerkersovereenkomst en een security-agreement afgesloten. De VPS-portal zelf is maximaal beveiligd en voldoet op alle punten aan de nieuwe AVG wetgeving.

www.vindplaatsvanschulden.nl

Naar het volgende artikel