Gezocht: Early adopters voor nieuwe webservice BKR VIS

Met BKR VIS kan een organisatie de geldigheid van Nederlandse en buitenlandse identiteits- en reisdocumenten controleren. Stichting BKR ontwikkelt op dit moment een nieuwe webservice om deze applicatie zowel op technisch als functioneel niveau te verbeteren. Om de nieuwe webservice optimaal in te richten start Stichting BKR binnenkort een pilot. Klanten kunnen zich hiervoor aanmelden en zo de verbeteringen ervaren en meedenken over de verdere ontwikkeling.

BKR VIS voorkomt frauduleus handelen met ID’s en beperkt financiële risico’s
Het aantal meldingen van identiteitsfraude neemt toe en de impact ervan wordt steeds groter. Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) meldt dat aantal meldingen voor het derde jaar op rij verdubbeld is, naar bijna 3000 in 2017. Het gaat hier om zowel misbruik van openbare gegevens, rijbewijs en ID-kaart als om paspoortfraude. Het voorkomen van identiteitsfraude wordt dus steeds belangrijker. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht organisaties de geldigheid van een identiteitsdocument vast te stellen.

Met BKR VIS kan de geldigheid van een identiteitsdocument worden beoordeeld. BKR VIS bestaat al geruime tijd. Als een organisatie twijfelt aan de geldigheid van een identiteitsdocument kan met BKR VIS in enkele seconden gecheckt worden of het document in de VIS-database voorkomt. Is dat het geval (de uitslag wordt op ‘hit / no-hit’ basis gegeven), dan is het document gestolen, vermist of om een andere reden ongeldig verklaard. Het ID-nummer van het document wordt via BKR VIS gecontroleerd met verschillende in- en externe databases afkomstig van gerenommeerde partners van BKR. Met de applicatie kan frauduleus handelen met een identiteitsdocument worden voorkomen en kunnen financiële risico’s en persoonlijk leed worden beperkt. Een breed scala aan organisaties maakt reeds gebruik van BKR VIS. Niet alleen organisaties in de financiële sector, maar ook daarbuiten. Vorig jaar zijn er ruim 9 miljoen ID-controles uitgevoerd door BKR VIS klanten. Met BKR VIS draagt Stichting BKR bij aan het maatschappelijk probleem van identiteitsfraude en het voorkomen daarvan.

Nieuwe webservice sluit beter aan op huidige markttechnologie
Falk-Jan Hurenkamp, productmanager VIS:“Met de nieuwe webservice die we nu ontwikkelen willen we een aantal verbeteringen aanbrengen die meer en beter aansluiten op de huidige marktvraag en marktechnologie. In het huidige BKR VIS worden gegevens verstuurd over een beveiligde datalijn. Dit is – zeker voor de minder grote organisaties – een kostbare manier van aansluiting. Met de introductie van de nieuwe webservice gaat het dataverkeer en de koppeling over het internet, wat minder investering voor de klant met zich meebrengt, meer wel voldoet aan de hoge security standaarden van BKR.''

Nieuw: fraude indicator VIS Monitoring - eerder toetsen
Naast technische verbeteringen worden er ook een aantal functionele aanpassingen doorgevoerd. Het huidige model is eenvoudig en efficiënt opgezet en op een aantal punten zal er verduidelijking komen, denk daarbij aan uitgebreidere foutmeldingen. Daarnaast wordt er een nieuwe functie toegevoegd: een fraude indicator vanuit het product VIS Monitoring met het onderdeel ‘eerder toetsen’. Hiermee kan een organisatie zien of een identiteitsdocument al eerder (de afgelopen drie weken) getoetst is. Is dit het geval? Dan kan dat een indicatie zijn dat het om een frauduleus document gaat, zelfs als BKR VIS aangeeft dat het een geldig document betreft. Waardevolle informatie voor een organisatie om alert te zijn.

Klanten worden betrokken bij ontwikkeling
“Om de webservice zo optimaal mogelijk in te richten vinden wij het belangrijk om onze klanten bij de ontwikkeling te betrekken. De pilot start medio mei en we zijn nog op zoek naar BKR-klanten die de webservice samen met ons willen ontwikkelen. BKR zal de deelnemende klanten ondersteunen bij de aansluiting. Hiervoor zijn teststubs en de benodigde documentatie beschikbaar. De webservice is gebaseerd op REST / json technologie en werkt met een certificaat dat door BKR wordt verstrekt. Na de pilot periode willen wij de webservice met onze pilot-klanten evalueren. Sluit de nieuwe applicatie goed aan op het systeem? Zijn er zaken die nog missen? Wat kan er beter? Alleen zo kunnen we een webservice neerzetten die het beste aansluit bij de klantvraag”, aldus Falk-Jan Hurenkamp.

Aanmelden als pilot klant
Klanten die geïnteresseerd zijn in deze pilot en de nieuwe webservice willen testen en evalueren kunnen contact opnemen met het klantcontactcentrum. Dit kan per e-mail (kcczakelijk@bkr.nl) of op het telefoonnummer 088-150 2600. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Vermeld hierbij uw:

  • Bedrijfsnaam en deelnemernummer
  • Naam & telefoonnummer van de persoon die betrokken is bij het testen.

Bij een groot aantal aanmeldingen zal er een selectie gemaakt worden.


Naar het volgende artikel