Aanpassingen AVG inzage

Sinds het in werking treden van de AVG in mei 2018 biedt Stichting BKR consumenten de mogelijkheid om gratis inzage te verkrijgen in het kredietregister.

Dit voorjaar ontving de stichting vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de wijze waarop BKR de AVG implementeert. De AP heeft op drie punten kritiek. Zo dient de gehele afhandeling van een consumenteninzage digitaal te geschieden. Om identiteitsfraude te voorkomen vroeg BKR consumenten schriftelijk hun identiteitsbewijs te overleggen. Op dit moment is er namelijk in Nederland nog geen uniforme werkwijze beschikbaar waarmee consumenten zich veilig digitaal kunnen identificeren naar instellingen. De AP staat niet toe dat BKR en andere instellingen het Burger Service Nummer (BSN) en DiGiD gebruiken.

Ook mag BKR geen beperkingen vooraf stellen aan het aantal gratis inzagen dat een consument in een bepaalde periode doet. Daarnaast is de AP van mening dat BKR aan consumenten ook inzage moet verlenen aan een mogelijke registratie bij externe registers, zoals het register Political Exposed Persons en het “sanctieregister’. BKR ontsluit deze registers ten behoeve van financiële instellingen, in het kader van de wettelijke verplichting om witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan.

BKR neemt de aanbevelingen van de toezichthouder over. De consumenteninzage is inmiddels volledig digitaal. Hiervoor wordt het door de banken ontwikkelde iDIN-systeem gebruikt. Het aantal inzagen is niet gemaximeerd. Er wordt hard gewerkt aan het voor inzage door consumenten ontsluiten van de registers die door andere instellingen worden beheerd.

Hoewel stichting BKR begrip heeft voor de stellingname van de toezichthouder vraagt zij ook aandacht voor de consequenties hiervan voor de consument en burger. Stichting BKR draagt bij aan de maatschappelijke en wettelijke verplichting om overkreditering te voorkomen en moet en wil zich daarbij conformeren aan werkwijzen en systemen met de breedst denkbare maatschappelijke basis. Op dit moment is er nog geen door de overheid gesanctioneerde uniforme digitale identificatiemethode. Dit draagt bij aan in-efficiency en begripsverwarring waarvan uiteindelijk de consument de dupe is. BKR roept daarom de overheid en politiek op, om hier snel werk van te maken.

De consumentenpagina’s op www.bkr.nl zijn aangepast.