BKR Toets

BKR Toets geeft u toegang tot het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). U krijgt een actueel, objectief en betrouwbaar overzicht van lopende en afgelopen kredieten van uw (potentiële) klant.

Voor wie
BKR Toets is alleen toegankelijk voor kredietverstrekkers, autoleasemaatschappijen en schuldhulpverlenende instellingen. Het is een verplichting vanuit de wet om bij elke kredietaanvraag een BKR Toets te doen. U mag ook toetsen in het kader van beheer.

Resultaat
BKR Toets helpt u om kredietrisico’s te verminderen. Daarnaast draagt de toets bij aan de invulling van uw wettelijke zorgplicht en het ‘ken uw klant’-principe.

Meer informatie