BKR Monitoring

Met BKR Monitoring krijgt u inzicht in ontwikkelingen die het risicoprofiel van uw klant beïnvloeden. BKR Monitoring is een belangrijke ‘early warning-tool’ waarmee u uw kredietportefeuille 24/7 in de gaten houdt.

Voor wie 
BKR Monitoring is voor organisaties die aangesloten zijn op CKI en een goede invulling willen geven aan Preventief Beheer en de zorgplicht. U ontvangt een monitor-melding zodra er een (risico)ontwikkeling is bij één van uw (in het CKI geregistreerde) klanten.

Resultaat 
U kunt op basis van actuele signalen op tijd contact opnemen met uw klant en preventieve maatregelen nemen om verdere problemen te voorkomen.