BKR Batch Score

Met BKR Batch Score kunt u een bestand met kredietnemers laten verrijken met de BKR Score. U krijgt dan per kredietnemer inzicht in hoe groot de kans is dat de persoon binnen 18 maanden een betalingsprobleem krijgt op een lopend contract in CKI. Ook voeren we voor iedereen in het aangeleverde bestand een BKR Toets uit.

Voor wie
Alle kredietverstrekkers die zijn aangesloten op het CKI kunnen gebruikmaken van BKR Batch Score. U kunt uw hele portefeuille laten scoren, maar u kunt ook een selectie van klanten aanleveren.

Resultaat
U krijgt een risico-inschatting van een selectie klanten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de risico-ontwikkeling van een totale portefeuille in kaart brengen of een bepaalde groep identificeren die speciale aandacht verdient.