BKR Insolventie Toets

BKR Insolventie Toets maakt inzichtelijk of een consument te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen. De gegevens komen uit het Centraal Insolventieregister (CIR).

Voor wie
BKR Insolventie Toets is er voor alle geïnteresseerde organisaties die, voordat zij een zakelijke relatie aangaan, inzage willen hebben in faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van deze consument.

Resultaat
U ziet of een consument failliet is, er surseances van betaling zijn, of men in een wettelijk schuldsaneringstraject (Wsnp) zit, of heeft gezeten. En kunt hiernaar handelen.

Alle producten
U en wij weten hoeveel er komt kijken bij het voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving. Om u op dit gebied te ondersteunen, heeft Stichting BKR producten ontwikkeld. Bekijk het overzicht van al deze producten hier.