BKR InData Batch

BKR InData Batch is een op maat gemaakte service voor uw klantbeheerproces. U toetst via een batch uw bestaande portefeuille. U kiest daarbij zelf de registers die voor u van belang zijn. Registers waarop getoetst kan worden zijn bijvoorbeeld: PEP-register, Sanctielijst en het Centraal Insolventie Register.

Voor wie
BKR InData Batch is er voor alle geïnteresseerde organisaties die het preventief beheerproces wil optimaliseren en invulling wil geven aan de Wft, Wwft en Sanctiewet.

Resultaat
U hoeft niet elke klant apart te toetsen. U ontvangt een handig overzicht met alle resultaten van uw klanten in digitale vorm beschikbaar voor uw compliance track and trace.