BKR is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit Peter van Bosch (bestuursvoorzitter) en Elvira Gros-Busse (bestuurslid).

“Als stichting zonder winstoogmerk vervullen wij een maatschappelijke rol. Wij zijn er voor alle Nederlanders, maar kijken ook naar het individu. Wij willen op een objectieve wijze bijdragen aan het voorkomen dat de Nederlandse consument meer schulden aangaat dan hij uiteindelijk terug kan betalen. Daarnaast helpen wij gemeenten bij het vroegtijdig signaleren van schulden, en helpen wij de bij BKR aangesloten instellingen bij het voorkomen van fraude. Want voor een gelukkig en zorgeloos leven is financiële stabiliteit van levensbelang."

De Raad van Commissarissen bestaat uit:
prof. dr. Sylvester C.W. Eijffinger - voorzitter
drs. Jos W.A. Andriessen RA
mr. Mirjam A. Halverhout
drs. Eric H. Robles
Erik H. Ubels MBA