Geschillencommissie

Bent u het niet eens met uw registratie bij Stichting BKR en komt u er niet uit met uw kredietverstrekker?

Dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie. U heeft namelijk recht op correctie van foutief geregistreerde gegevens. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening.

Brochure
Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie dan moet u een aantal stappen doorlopen. In onze brochure 'Verzoek tot aanpassing van uw registratie' leest u precies wat u moet doen. Achterin de brochure staat een helder stappenoverzicht.

Kosten
U kunt bij de Geschillencommissie alleen een klacht indienen over onjuiste en/of onterechte registratie van uw gegevens bij BKR. Het behandelen van uw klacht kost (per registratie) € 50,00. Als de commissie u in het gelijk stelt, krijgt u dit bedrag terug.

Uitspraak is bindend
De Geschillencommissie beoordeelt of de kredietverstrekker en Stichting BKR zich aan de regels hebben gehouden. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend. Dit betekent dat de kredietverstrekker, Stichting BKR en u zich moeten neerleggen bij de uitspraak.

Meer weten?
Heeft u vragen over de informatie in onze brochure? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum Consumenten. Het telefoonnummer is 088 - 150 25 00. U kunt uw vraag ook mailen naar info@bkr.nl.

Meer informatie over de Geschillencommissie en haar werkwijze vindt u in het Algemeen Reglement Geschillencommissie.

'Verzoek tot aanpassing van uw registratie'

Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie? In deze brochure leest u welke stappen u moet doorlopen.

Download brochure