De codes op je kredietoverzicht

De codes op je kredietoverzicht
Op je kredietoverzicht zie je verschillende codes: A, H, 1, 2, 3, 4, 5 en 9. Ontdek wat ze betekenen.

Code A en H
Als je achterloopt met de betaling van je krediet, zie je een achterstandsmelding (A). Het is afhankelijk van welk krediet je hebt wanneer een betalingsachterstand bij ons bekend is.

Loop je de betalingsachterstand weer in en loopt je krediet gewoon door? Dan zie naast de achterstandsmelding (A) een herstelmelding (H). Loop je de achterstand in en wordt het krediet beëindigd? Dan zie je, zodra je het hele krediet hebt terugbetaald, alleen dat het krediet is beëindigd. Naast de achterstandsmelding krijg je dan een melding dat je krediet is beëindigd.

De achterstandsmelding, de herstelmelding en de melding dat het krediet is beëindigd, blijven 5 jaar zichtbaar. Daarna verwijderen we de meldingen.

Code 1
Nadat je betalingsachterstand (A) bij ons is geregistreerd, heb je met je kredietaanbieder een betalingsregeling afgesproken. In die regeling staan afspraken over de terugbetaling van de betalingsachterstand en het krediet.

Code 2
Je kredietaanbieder heeft je gevraagd om de betalingsachterstand en het krediet in één keer terug te betalen (hij heeft het krediet opgeëist). In veel gevallen vraagt de kredietaanbieder nu hulp van een incassobureau. 

Code 3
Bij deze code gaat het om een afboeking of om een kwijtschelding:

  • Bij een afboeking besluit de kredietaanbieder om voorlopig niets te doen om de betalingsachterstand en het krediet terugbetaald te krijgen. In dat geval zie je een code 3. Het krediet is nog niet beëindigd. Je ziet dus ook geen einddatum.
  • Bij een kwijtschelding heb je met je kredietaanbieder afgesproken dat je een bepaald bedrag terugbetaalt. Zodra je dat hebt gedaan, krijg je een bepaald bedrag kwijtgescholden. Je ziet dan een code 3. Omdat het krediet wordt beëindigd, zie je ook een einddatum. Je hebt dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Afspraken over kwijtschelding kun je zelf maken met een kredietaanbieder, maar kunnen ook voortkomen uit een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject of wettelijk schuldentraject (WSNP). Bij de WSNP is de einddatum dan de datum waarop de rechter de schone lei verklaring afgeeft.

Code 4
De kredietaanbieder heeft contact met je gezocht maar je was of bent voor langere tijd onbereikbaar (geweest).

Code 5
Je hebt een preventieve betalingsregeling voor je hypotheek afgesproken. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

Code 9
‘Code 9’ is een tijdelijke statusweergave in de registratie die in de AVG ‘markering’ wordt genoemd. Deze wordt gebruikt als op een bepaald moment niet alle informatie raadpleegbaar is, omdat de verwerking tijdelijk is beperkt en de juistheid van niet getoonde gegevens wordt onderzocht.

Weten hoe je geregistreerd staat? Vraag je gegevens op

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.