BKR aanvragen

U kunt bij Stichting BKR uw persoonlijke gegevens opvragen. Onder uw 'persoonlijke gegevens' verstaan wij de gegevens die van u geregistreerd zijn in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). U kunt deze gegevens gemakkelijk aanvragen via een inzageverzoek op onze website.