Statement BKR naar aanleiding van uitzending Radar over registraties van Dexia bij BKR

Tiel, 23 oktober 2023 – Stichting BKR benadrukt dat zij als primaire taak heeft op een onafhankelijke en veilige manier, persoonlijke en feitelijke informatie met betrekking tot kredieten en betalingsachterstanden te ontvangen en te ordenen en ontsluit deze gegevens binnen een netwerk van kredietverstrekkers en schuldhulppartners. Dit is ter voorkoming van overkreditering en problematische schulden en zowel in het belang van de consument als van de kredietverstrekker.

Kredietverstrekkers, waaronder Dexia, zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan het kredietregistratiesysteem, en daarbij zorg te dragen voor het feitelijk juist en actueel houden van alle registraties aangaande de door haar verstrekte kredieten. BKR heeft geen reden te twijfelen aan de integriteit van de Dexia-registraties, en de wijze waarop Dexia deze wettelijke verplichting uitvoert. Consumenten die menen dat de registratie onjuist is, en geen gehoor vinden bij Dexia, kunnen hun klacht gratis voorleggen bij het klachteninstituut Kifid. 

Stichting BKR benadrukt nogmaals dat ze een non-profit organisatie is, gedreven door een maatschappelijk doel. De vaststelling van tarieven is gebaseerd op kostendekking, zonder enige winstoogmerk, om de continuïteit van alle BKR-diensten, waaronder het kredietregister te waarborgen.

Zie hier de link voor de uitgebreidere verklaring aan de redactie van Radar.