Ronde Tafel: ondernemers in de knel

In de komende editie van Inzichtelijk staan ondernemers centraal tijdens de Ronde Tafel-ontmoeting. Er wordt gesproken over de stijgende kosten voor ondernemers, die bovendien in veel gevallen kampen met terugbetaling van de belastingachterstanden uit de coronatijd. Daarnaast zit de kredietmarkt behoorlijk op slot. Waar ligt de oplossing? Namens Stichting BKR nam beleidsadviseur Sjaak van Leeuwen deel. Daarnaast schoven Roy Spit (operationeel directeur Qredits), Michiel Hordijk (directeur IMK, Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) en Rob Hilarius (manager ROZ Groep Twente (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Een kleine vooruitblik.

Ondernemers krijgen het momenteel flink voor de kiezen. Ze krijgen te maken met het betalen van achterstanden uit de coronatijd, de opkomst van een crisis met stijgende energie- en andere prijzen en hebben ze ook nog te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant wordt vanuit de Tweede Kamer veel druk gelegd op de regering om de markt voor zakelijke financiering van het slot te halen.

Wat zijn ondernemers?
Hordijk (IMK) stipte aan dat de groep ondernemers behoorlijk divers is. “Een flink aantal ondernemers is al langere tijd en dag na dag aan het ploeteren voor een minimuminkomen. Dan hoeft er niet zoveel te gebeuren voordat het misgaat. Veel ondernemers zijn er van nature wel goed in om dan toch ergens geld vandaan te halen, al dan niet met lenen en/of schulden. Daardoor heb je een vrij grote groep ondernemers die niet direct het verdienmodel zien, maar iets wat ze in leven moeten houden. Toch ziet bijvoorbeeld de markt van kredietverstrekkers de groep ondernemers als één geheel. Maar de groep is heel divers, inclusief hoopvolle starters en ondernemers die kijken naar sanering.” Heroriëntatie is ook een woord dat Hilarius (ROZ Groep Twente) noemt: “Veel bedrijven worden nu kunstmatig overeind worden gehouden. Je kunt je afvragen of het niet slimmer is dat deze ondernemers in loondienst gaan. Dat scheelt ook weer op de arbeidsmarkt.” Het is een discussie op zich: wat is een ondernemer? Spit (Qredits) stelt vast dat een groot deel van het kleinbedrijf, zo’n 95% van het mkb, een cashflow heeft voor de komende twee à drie maanden. “Daarna houdt het op. En dat is al jaren zo. Ze kijken of ze de rekeningen van de komende maand kunnen betalen. Ben je dan geen ondernemer?”

Energie
Linksom of rechtsom: ze hebben bijna allemaal te maken met stijgende prijzen van energie en grondstoffen. In april 2023 wordt de TEK (Tegemoet Energiekosten) van kracht, maar voor veel ondernemers zal dat te lang duren. Hordijk: “Ik denk dat de overheid er goed aan doet om in de basis te zorgen voor lage energielasten, anders gaan veel ondernemers nu schulden aan. Dus niet nu de last bij de ondernemer neerleggen, maar zélf de last dragen door de belasting op energie te verlagen.” Spit had z’n twijfels: “Alles rondom de TEK staat vast, ook dat het aan het eind van Q1 wordt ingevoerd. Dat betekent dat veel ondernemers tussen nu en april 2023 in de problemen komen.” En geld lenen is lastig, mede omdat sommige spelers op de kredietmarkt een exorbitante rente vragen. Van Leeuwen (BKR) legt uit dat vanuit de Tweede Kamer veel druk gelegd wordt op de regering om de markt voor zakelijke financiering van het slot te halen. “Er lopen veel moties en Economische Zaken heeft ook onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van wat kan helpen.” De Ronde Tafel-gasten waren het erover eens dat spoedige actie vanuit de overheid gewenst is.