Meer mensen met hoger inkomen zoeken financiële hulp

Onder invloed van de inflatie en de energiecrisis zoeken ook mensen met een hoger inkomen vaker financiële hulp. Die conclusie trekt de NVVK in het jaarverslag over 2022, dat eind mei verscheen.

Met meer dan 100 gemeenten en publieke en private organisaties, is de NVVK de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Mensen met financiële problemen kunnen bij een NVVK-lid aankloppen voor informatie, advies of schuldhulp. Terwijl het totale aantal aanmeldingen afnam, van 78.698 in 2021 naar 75.531 in 2022, steeg het aantal hulpvragers met een modaal of zelfs bovenmodaal inkomen vorig jaar. Het percentage hulpvragers met een minimumloon of lager daalde daarentegen, van 67% in 2021 naar 57% in 2022. “Traditioneel zien onze leden vooral mensen met lagere inkomens,” licht NVVK-voorzitter Marco Florijn de cijfers toe. “Vorig jaar trof de energiecrisis echter iedereen. Ook mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen kregen moeite hun rekeningen te betalen. Daarnaast kampten zzp’ers nog met de na-effecten van corona, terwijl voor sommigen van hen de energiecrisis nieuwe tegenslag betekende. Dit verklaart de toename van de hulpvraag onder groepen met hogere inkomens dan we gewend zijn te zien.”

Nieuwe klap
Het aantal ondernemers dat aanklopte bij een NVVK-lid steeg volgens het jaarverslag van 2.186 in 2021 naar 3.447 in 2022. Volgens Florijn geven die cijfers een enigszins vertekend beeld, omdat het aantal NVVK-leden dat zich bezighoudt met schuldhulp aan ondernemers en zzp’ers vorig jaar is toegenomen. “Dat neemt niet weg dat meer ondernemers die na de coronacrisis een nieuwe klap kregen door de energiecrisis, zich nu voor hulp melden.”

Het vermoeden van Florijn dat veel kleine ondernemers vanwege de corona-periode nog worstelen met uitgestelde vorderingen van de Belastingdienst, werd vorige maand bevestigd door staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst. In een Kamerbrief meldde hij dat 97.000 bedrijven achterlopen bij het aflossen van hun coronaschulden bij de overheid. Ongeveer 60.000 ondernemers hadden in mei 2023 zelfs nog niets afgelost.

Verontrustend
Florijn vindt het verontrustend dat veel mensen onvoldoende financiële buffer hebben om onvoorziene tegenslagen in hun leven op te vangen, zoals hogere energielasten door de oorlog in Oekraïne. “Positief is dat ook mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen de financiële hulpverlening bij gemeenten weten te vinden. We weten dat het gemiddeld vijf jaar duurt vanaf het moment dat de eerste achterstanden ontstaan voordat mensen hulp vragen. Maar net als in de twee jaren daarvoor was er vorig jaar veel aandacht in de media voor mensen met financiële problemen. Dat heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat we mensen met een hoger inkomen nu al tegenkomen bij financiële hulpverleners.” Volgens hem is dat een goede zaak. “Om het aantal mensen met problematische schulden in 2030 te halveren, moeten we veel meer mensen bereiken met onze hulp. Voor het duurzame effect van de hulp is nieuw zicht op het belang van begeleiding daarbij wel essentieel.”

‘Historisch jaar’
Vanwege die halvering van de aflosperiode in de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), wordt 2023 door Florijn in het jaarverslag omschreven als ‘een historisch jaar’. Deze verandering vraagt veel van hulpverleners, maar ook van gemeenten. Zij moeten scherpe keuzes maken om financiële hulp duurzaam effect te laten hebben.”