Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Dit is een gezamenlijk bericht van Stichting BKR en Kifid.

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie BKR en de Geschillencommissie Kifid. Straks is er voor consumenten en voor zakelijke klanten van Stichting BKR één toegankelijk loket om financiële klachten zorgvuldig af te handelen. Dit vergroot de doelmatigheid van de klachtenafhandeling.  

Tot 1 oktober Geschillencommissie BKR, vanaf 1 oktober Kifid  
Consumenten kunnen met een klacht over hun kredietregistratie tot 1 oktober 2021 terecht bij de Geschillencommissie BKR. Klachten die op 30 september 2021 nog in behandeling zijn worden onder verantwoordelijkheid van de Geschillencommissie BKR afgehandeld met secretariële ondersteuning van BKR, volgens het reglement Geschillencommissie BKR. Vanaf 1 oktober 2021 kunnen consumenten met nieuwe klachten over hun kredietregistratie terecht bij Kifid. 

Proces bij een klacht over een kredietregistratie  
Consumenten met een klacht over een kredietregistratie leggen die in eerste instantie voor aan de kredietaanbieder die de registratie heeft gedaan. Komen zij er met elkaar niet uit? Dan kunnen zij tot 1 oktober 2021 terecht bij de Geschillencommissie BKR. Vanaf 1 oktober 2021 is Kifid voor klachten over kredietregistraties het enige loket. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor een consument. Kifid zal de klachten behandelen volgens het reglement Geschillencommissie Kifid. Indien er een zitting nodig is bij Kifid om partijen te horen over een klacht, dan zal deze online plaatsvinden of fysiek bij Kifid in Den Haag 

Kennis blijft behouden  
De kennis van de Geschillencommissie BKR blijft zoveel als mogelijk behouden. Leden van de Geschillencommissie BKR zijn uitgenodigd om deel uit te maken van de Geschillencommissie Kifid. Het uitgangspunt is hierbij om de kennis en ervaring met het beoordelen van klachten over kredietregistraties te behouden binnen de kwaliteitskaders en reglementen van Kifid. 

Over Kifid   
Kifid is het financiële klachtenloket dat mensen met een klacht over een financiële dienst of dienstverlener een deskundige en laagdrempelige oplossing biedt, als alternatief voor een gang naar de rechter. Kifid creëert een gelijk speelveld waar consumenten, kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners ieder de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. Medewerkers van Kifid en leden van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep zijn onpartijdig. Zij houden rekening met de kennisachterstand van consumenten en kleinzakelijke ondernemers, die in de regel zonder advocaat procederen.