BKR Schulden Monitor: betalingsproblematiek in Flevoland en Zuid-Holland het grootst

Meeste betalingsproblemen bij inwoners van gemeenten Rotterdam, Schiedam en Den Haag

Tiel, 20 oktober 2020 – In Flevoland ligt het aantal mensen met betalingsproblemen aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. 7,1% van alle inwoners van 18 jaar en ouder heeft in deze provincie betalingsproblemen. Landelijk ligt het gemiddelde op 4,8%. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw statistisch rapport van Stichting BKR, dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Van de Nederlandse gemeenten kent Rotterdam het hoogste aantal mensen met betalingsproblemen: 58.245. Dit is 11% van alle inwoners van 18 jaar en ouder. Landelijk daalde het aantal mensen met betalingsproblemen van bijna 800.000 in 2015 naar bijna 700.000 in 2019.

Grote verschillen per provincie
In Flevoland zijn relatief de meeste betalingsproblemen, ten opzichte van het aantal inwoners van 18 jaar en ouder in deze provincie. Zuid-Holland en Noord-Holland volgen op de tweede en derde plaats met respectievelijk 6,3% en 5% van het aantal inwoners van 18 jaar en ouder. In Drenthe, Friesland Gelderland, Utrecht en Zeeland is de betalingsproblematiek relatief het kleinst.

Veel inwoners gemeenten Zuid-Holland kampen met betalingsproblemen
Op gemeenteniveau zien we dat Rotterdam (11%), Schiedam (10,1%) en Den Haag (9,5%) het hoogste percentage betalingsproblemen kennen. Daarbij is gekeken naar het aantal betalingsproblemen ten opzichte van het aantal inwoners van 18 jaar en ouder per gemeente. Ook Lelystad, Kerkrade en Heerlen staan in de landelijke top 10. Ook de relatief kleine gemeente Pekela, met ongeveer 12.000 inwoners, staat in deze lijst. 7,3% van de inwoners van 18 jaar en ouder heeft hier betalingsproblemen. Net iets minder dan onze hoofdstad Amsterdam, waar 7,4% van de 725 duizend inwoners van 18 jaar en ouder een betalingsprobleem heeft.

*Definitie betalingsproblemen
Er is sprake van een betalingsprobleem als in het kredietstelsel door de aangesloten organisaties één of meerdere van de  onderstaande situaties zijn gemeld door de kredietaanbieder:

  • Er een achterstand is ontstaan op een lopend krediet;
  • er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van een betalingsachterstand heeft voorgedaan;
  • de betaling van het restant of de gehele vordering is opgeëist;
  • er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt;
  • de persoon heeft een schuldregeling (saneringskrediet of schuldbemiddeling).

Over de BKR Schulden Monitor
De Schulden Monitor is een jaarlijks terugkerend statistisch rapport van Stichting BKR, dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Het rapport is dit jaar voor het eerst gepubliceerd en maakt inzichtelijk hoeveel krediet er uitstaat in Nederland, hoe betalingsproblemen zich ontwikkelen en hoeveel Nederlanders er zijn met een schuldregeling. Met de Schulden Monitor geeft Stichting BKR inzicht in de actuele stand van zaken, wordt inzichtelijk wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn in de afgelopen vijf jaar en waar mogelijk pijnpunten kunnen ontstaan in de toekomst.